Ontstaan

Ontstaan


De oorsprong van het carnaval vieren in Leuth ligt in de eind jaren vijftig. De kaartclub van de Bredestraat was in die tijd een gezellig kaartclub bestaande uit Wim Driessen, Jan Gunsing, Waly van Swelm, Albert Rutten, Herman Rutten en Wim Keukens.

Begin jaren zestig werden ook de mensen die rondom de “Bongerd” woonden uitgenodigd om het vastenavondfeest met de buurtvereniging te vieren.


Steeds meer gingen deze feestneuzen zich verkleden tijdens het vastenavondfeest om zich nog even lekker uit te leven voordat de zes weken durende vastentijd begon. De feestkleding bestond in die tijd voornamelijk uit feesthoedjes. In het zuiden van het land werd in die tijd voorafgaande aan de vastenavond al 3 dagen lang feest gevierd waarbij men zich verkleden. Dit noemde men carnaval. Openlijk durfde men hier in Leuth niet over te praten, maar er werd wel stiekem aan gedacht.


Het bestuur van de buurtvereniging kwam bij elkaar en er werd besloten dat de prins en de raad van elf uit de leden van de buurtvereniging van de Bredestraat zouden worden gekozen. De eerste raadsleden waren A. Hurkmans (president), J. Jansen, W. van Eck, S. Westeneind, H. Burgers, G. Verwijst en W. Keukens. Als eerste prins werd Waly van Swelm met algemene stemmen aangenomen. Als prins Waly koos hij als eerste dansmarieke Tonnie Langens uit.


Zo werd er dus op vastenavond 1962 een heus carnavalsfeest voor het gehele dorp georganiseerd. De avond werd georganiseerd door Carnavals Vereniging Zonder Naam, maar was wel compleet met Prins Waly, President Adriaan, en raad van elf, dansmarieke was Tonny Langers Verwijst. De feestavond werd druk bezocht en het was erg gezellig bovendien sloot de avond met een mooi batig saldo. Op het eind van die avond werd er druk gepraat over het feit dat er een echte carnavalsvereniging moest komen.


Omdat de naam van een carnavalsvereniging ook een echte verbondenheid moet hebben met het dorp werd er gezocht naar een passende naam.

In de tweede wereldoorlog lagen er veel militairen gelegerd in en rond nijmegen. De vuile uniformen van de militairen moesten gewassen worden. In Beek had je in die tijd heel veel wasserijen dit door het zuiverbron water dat uit de heuvels kwam stromen. In die wasserijen werkten veel vrouwen uit Leuth. Om de vele sokken die gewassen werden ook weer bij de juiste persoon te krijgen werden deze genummerd. Dit was een karweitje dat voor veel leuthse vrouwen een extra huishoudcentje opleverden. Leuth was dus een heus sokkenummersdorp.


Tijdens de raadsvergadering vlak voor de eerste carnaval in Leuth is de naam De Sokkenummers aangenomen als officiële naam voor de carnavalsvereniging.

In 2006 heeft het bestuur de vereniging laten inschrijven bij de kamer van koophandel. Hiermee is carnavals verenging De Sokkenummers een officiële vereniging geworden en zijn de statuten in een notariële akte opgenomen